SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTIONÄR ak1ʃωnä4r, äfv. 4r, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. aktionär, fr. actionnaire; jfr eng. actionary; af fr. action i bet. aktie]
aktieegare. Ett Bolag, hvars Actionairer .. äro spridde kring hela Riket. A. Pihl i Bergslag. 101 (1808). Schrevelius 2: 628 (1849, 1857). FFS 1877, nr 18, s. 11. Fahlbeck Handelspol. 56 (1892). Anm. I stället för aktionär användes numera hellre AKTIEEGARE.
Spoiler title
Spoiler content