SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKUSTISK akus4tisk, adj.; -T, adv.
Etymologi
[jfr d. akustisk, t. akustisch]
som tillhör l. angår ljudet l. läran om ljudet; åstadkommen gm l. bestående i ljud. Atterbom Minnen 41 (1817). (Konsertsalen) är .. i akustiskt hänseende förmånlig. Rydqvist Resa 213 (1838). För att bestämma en tons absoluta svängningstal, begagnas ett .. instrument, kändt under namn af akustiska sirenen. Fock Fys. 247 (1853, 1859). Brunius Metr. 426 (1854). Den akustiska ordleken (dvs. ljudvitsen). Ljunggren Est. 2: 101 (1860, 1883). Akustiska signaler (i motsats till optiska). Uppf. b. 2: 417 (1873). Språkjudens akustiska egenskaper (i motsats till deras fysiologiska bildning). Lundell i Landsm. 1: 17 (1879).
Spoiler title
Spoiler content