SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALCIKA, f.; best. -an.
Etymologi
[möjl. en förvridning af alcea l. althæa, ett lat. namn på malvacéen Hibiscus Abelmoschus Lin., som för sin ambradoft på fr. vanl. kallas ambrette. Spegel, hos hvilken ordet förekommer, torde hafva hämtat det bl. ur en (kanske felaktig) skriftlig källa. En annan Hibiscus-art, som jämväl kallats althæa, förekommer under det lat. namnet Alica hos Dahlman Trädg. 219 (1778)]
(†) (användt om) ett slags fruktträd? Wj sakne wäl hoos oss Orangnens gyldne Fruchter / Och jämwäl Alcican som ljkt een Ambra luchter. Spegel Guds verk 119 (1685).
Spoiler title
Spoiler content