SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ALTRUISTISK al1trɯis4tisk, adj. till ALTRUISM o. ALTRUIST. adv. -T. Den högsta altruismen är den, som söker att förskaffa andra icke blott egoistiska, utan äfven altruistiska tillfredsställelser. Flodström Spencer 256 (1884).
Spoiler title