SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALUMINERA, v.
Etymologi
[jfr fr. aluminer, nylat. aluminare, af lat. alumen, alun]
(†) behandla med alunlösning. Aluminera och fast göra allahanda Papper. Forsius Min. 26 (c. 1613). — jfr ALUNA, ALUNERA.
Spoiler title
Spoiler content