SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANDRAG an3~dra2g, n.; best. -et; pl. =.
1) [jfr ANDRAGA 1 b] mus. handtag, medelst hvilket organisten öppnar o. sluter ledningen från väderlådan till ett visst register; registerknapp. Registerknappar eller andrag. Höijer Mus.-lex. 27 (1864). jfr REGISTER-ANDRAG. — om annan inrättning på orgel, som anbringas på samma sätt som registerknapparna. Andraget till ringklockan (hvarmed signal gafs åt orgeltramparen). Melander I frack 216 (1888).
2) [jfr t. antrag samt ANDRAGA 4] (†) anklagelse. Her Eriickz försthe andragh var, atth .. Eriich Anderzson schulle honom alena vele fördriffua. Vg. fornm. tidskr. 8—9: 117 (1579).
Ssgr (till 1): ANDRAGS-KNAPP30~ l. 31~2. Mankell Mus. hist. 1: 254 (1864). Parallellen .. står genom en .. mekanism .. i förbindelse med andragsknappen, som är anbragt vid klaviaturerna på orgelns framsida. A. Lindgren i NF 12: 338 (1888).
-REGERING~020. mekanisk anordning, gm hvilken (medelst dragning i registerknapp) vädret insläppes till l. afstänges från de särskilda registren i en orgel. A. Lindgren i NF 12: 338 (1888).
Anm. Dessa ssgr äro möjl. eg. bildade af ANDRAGA.
Spoiler title
Spoiler content