SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANFÖRSKAFFA, v.
(†) anskaffa, förskaffa. At sådane Materialier och redskap .. här inne i Landet må kunna .. anförskaffas. Stiernman Com. 3: 706 (1668). — jfr ANSKAFFA, FÖRSKAFFA.
Spoiler title
Spoiler content