SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANFÖRORDNA, v. -ade.
(†) förordna, utnämna, insätta. Hwar öfwer (dvs. öfver Norrland) Hennes Maytt. .. til Landzhöfdinge anförordnade Herr Stellan Mörner. Peringskiöld M. Upl. 10 (1710). — jfr ANORDNA, FÖRORDNA, TILLFÖRORDNA.
Spoiler title
Spoiler content