SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1900  
ANSKAFFNING an3~skaf2niŋ (a`nskaffning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. (mindre br.) -ar.
vbalsbst. till ANSKAFFA. — särsk. till 4. Penningars anskaffning för alla dessa föremål. Skogman i SAH 24: 148 (1848). Extra ordinarie anslag .. Till anskaffning af materiel för flyttande sjukhus. Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1896, s. 62. — (i ämbetsstil) konkretare. Försvarsverket torde tarfva några anstalter och anskaffningar som hittills måst .. uteblifva. Askelöf Objudne g. nr 16, s. 3 (1829). Tidn. f. lev. 1892, nr 23, s. 1. Extra ordinarie anslag .. Till .. anskaffningar för försvaret af Fårösund. Riksd. rev. ber. ang. statsv. 1896, s. 108. — jfr GEVÄRS-, NY-, PLATS-ANSKAFFNING.
Ssgr: ANSKAFFNINGS-KAPITAL300~102. (Motorerna) böra i första rummet vara billiga, så att ej ett för stort anskaffningskapital må betunga den tillverkning, hvarvid de skola användas. Tekn. tidn. 1871, s. 138. H. Holmberg i Tekn. tidskr. 1891, s. 110.
-KOSTNAD~20. Tekn. tidskr. 1872, s. 131. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 388 (1893).
-PROVISION~102. PT 1898, nr 137 A, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content