SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANSPÄNNING an3~spän2iŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till ANSPÄNNA.
1) till ANSPÄNNA I.
a) till I a. Anspänningen (af ankarstängerna) .. verkställdes med utvexlingsblock. Brunius Metr. 483 (1854).
b) till I b. På krafternas anspänning (kan) följa en .. afmattning. Sv. tidskr. 1892, s. 570.
c) till I c. Inhuggningar i murarna (hafva blifvit) gjorda för anspänning af skeppets skiljobåge samt såväl dettas som korets korsbågar och kupor. Brunius Sk. k. 224 (1850).
2) till ANSPÄNNA II. Schultze Ordb. 4737 (c. 1755). — särsk. konkretare:
a) motsv. ANSPANN 2 a. Akrel Rekogn. 140 (1813). En mängd vagnar af alla slag och anspänningar. Minnen af Portugal 16 (1838). H. Nathorst i LAHT 1881, s. 318. (Vid trupp under tågmarsch) bestås skjutshästar .. för medföljande trängfordon enligt dessas reglementerade anspänning. Tj.-regl. 1889, s. 419. Gatorna snötäcktes snart och spårvagnstrafiken kunde uppehållas endast med dubbel anspänning. GHT 1896, nr 294 A, s. 3.
b) motsv. ANSPANN 2 b. Hyltén-Cavallius Vär. 2: 97 (1868). Hästen (bör) med elastisk anspänning .. kunna draga en betydlig större last med mindre ansträngning. G. Frumerie hos C. G. Wrangel Handb. 1: 425 (1884). — jfr GAFFEL-ANSPÄNNING.
Ssgr (till 2): ANSPÄNNINGS-BYGEL300~20. bygelformig inrättning (å plog osv.) i hvilken dragsvänglarna fasthakas. Arrhenius Jordbr. 3: 312 (1862; i fråga om harf). Lundell (1893).
-INRÄTTNING~020. Juhlin-Dannfelt 308 (1886; i fråga om plog).
-JÄRN~2. jfr -BYGEL. (Sladdar äro) försedda med anspänningsjärn för dragarne. Juhlin-Dannfelt 363 (1886).
-SÄTT~2. J. H. Fredholm i Tekn. tidskr. 1874, s. 145. ”Plöja med hästsvansen” .. fann ännu för ett århundrade tillbaka praktisk tillämpning i Irland .. En lag emot detta anspänningssätt hade .. blifvit utfärdad, men .. utan verkan. P. v. Möller Jordbr. 99 (1881).
Spoiler title
Spoiler content