SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTAGLIGEN an3~ta2gligen, adv. -ligare (gradf. dock mindre br.).
adv. till ANTAGLIG I 5: förmodligen, sannolikt, rimligtvis. Han hade antagligen aldrig varit med om något sådant förr. Antagligen har saken förhållit sig på sådant sätt. K. af Kullberg (1857) enl. Kindblad (1867). SAOB (1870). Han uttalade sin beundran med lugnt afvägda ord, emedan mäster Gudmund antagligen uppmuntrades mer af sådana än af ett beröm med starka åthäfvor. Rydberg Vap. 140 (1891). Renen .. har .. nog antagligast vandrat öfver (till Spetsbergen) på packisen österifrån. G. De Geer i GHT 1896, nr 259, s. 2. Något ljus kommer antagligen att kastas öfver saken vid det polisförhör, som kommer att ega rum. SDS 1900, nr 24, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content