SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTINGA, v.
Etymologi
[efter mnt. andingen, göra anspråk på; jfr t. sich andingen; se AN, adv. II 7, o. TINGA]
(†) refl.: göra anspråk på; jfr BETINGA. På vårtt Kong:e Embethes wägne (hafva Vi, dvs. kon. Johan) icke .. kunitt wnderlåtte, att antinge oss Regementet wdij h. k(ärlighet)z Furstendöme. Rääf Ydre 1: 322 (i handl. fr. 1574).
Spoiler title
Spoiler content