SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTIMONIAL an1timω1nia4l, äfv. -må1n-, adj.
Etymologi
[jfr eng. o. fr. antimonial]
(föga br.) adj. till föreg. Meurman (1846).
Ssgr: ANTIMONIAL-BLANDNING10103~20. Stadg. ang. med.-leg. besigtn. 18 Nov. 1818, s. 30. —
-PREPARAT~002. Berzelius Kemi 2: 165 (1812).
Spoiler title
Spoiler content