SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARAGONIT ar1agωni4t l. 01—, r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. aragonite, med den i mineralnamn vanliga ändelsen -it(e) bildadt 1800 af den franske mineralogen Haüy utaf Aragon, det fr. (o. span.) namnet på Aragonien, där detta mineral först anträffades; jfr t. aragonit, eng. aragonite]
miner. namn på ett i salpeterlika kristaller förekommande mineral som består af kolsyrad kalk. Berzelius i Årsber. t. VetA 1822, s. 118. Uppf. b. 4: 434 (1873).
Spoiler title
Spoiler content