SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1901  
ARRAK ar4ak, äfv. ar3ak2 (a`rrack Weste; àrrak Almqvist), numera sällan ARAK a4rak l. 32 (àrack Dalin), r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(arac Kiöping Resa 87 (1667); ara(c)k Siam 42 (1675), Berzelius Kemi 5: 982 (1828), NF 1: 951 (1876). arr- Publ. handl. 9: 272 (1770), J. Wallenberg 191 (1771) osv.)
Etymologi
[jfr eng. arak, arack, arrack, t. arrack, fr. arack, holl. arak, portug. araca, araque, span. arac, sannol. lånord från någon ostindisk dialekt, hvilken själf upptagit ordet som lån af arab. ‛araq, svett, saft, hvaraf benämningen ‛araq et-tamr, dadelsaft, särsk. om däraf tillredd sprithaltig dryck, samt ‛araqī, rusdryck; i Ostindien har det arab. lånordet sedermera öfvergått till att blifva beteckning för jäst dryck öfver hufvud. Jfr RACK]
företrädesvis från Ostindien härrörande, i sht af ris, rörsocker o. kokosnötsaft destillerad alkoholhaltig dryck. Kiöping Resa 87 (1667). Gemeena Folcket (i Siam kan) uthaff Arack, itt slagz Brännewin, dricka sig så öfwer, at thet blifwer heelt och hållit tokot ther aff. Siam 42 (1675). All införsel och nyttjande af arrac, deslikes af pounch, både den som göres af arrac och annan artificiel, .. samt alla viner, vare förbudne. Publ. handl. 9: 272 (1770). Sedan Punsch kommit i bruk, har Arrack eller Rack blifvit för Sverige en nog betydande handelsvara. .. Ifrån staden Goa på Indianska kusten, och Batavia på öen Java, bekommes denna spirituösa dryck. Fischerström 1: 160 (1779). Hagdahl Kok. 824 (1879). En för Sverige egendomlig dryck är punschen, hvilken tillagas af arrak, vatten och socker, i växlande proportioner. Sv:s land o. folk 717 (1901). — oeg. Af barren på Gran, kan et Bränvin eller Arack, genom konsten ärhållas. Fischerström 1: 161 (1779). jfr: Konstgjord Arrac framställes af Vinsprit genom upplösning af Arracessens .., garfsyra, färgämne .. etc., i erforderlig smakgifvande mängd. Ekenberg (o. Landin) 29 (1894).
Ssgr: A: ARRAKS-BUTELJ30~02. SP 1779, s. 806.
-ESSENS~02. (arrak- Ekenberg (o. Landin) 29 (1894), 2 Uppf. b.) En .. arrakessens benämnd blandning af sprit, ättiketer, träsprit och etylnitrat. 2 Uppf. b. 4: 572 (1899).
-EXTRAKT~02. C. J. W. Linder i AHB 92: 64 (1876).
-FASTAGE~02. (stort) fat afsedt för förvarande af arrak. DA 1825, nr 220, s. 4. Kindblad (1867).
-GLASYR~02. Grafström Kond. 224 (1892).
-KORK~2. kork till arraksbutelj. Bellman 5: 300 (c. 1790).
-KRÄM~2. M. Nylander 163 (1822). Hagdahl Kok. 1020 (1879).
-LIGGARE~200. = -FASTAGE. DA 1824, nr 74, s. 6.
-PUNSCH~2. punsch tillagad af arrak. Dalin (1850). Hagdahl Kok. 1122 (1879).
-SÅS~2. (ara(c)k- Nylander 158 (1826), Hagdahl Kok. 845 (1879)).
-TODDY~20. Kindblad (1867). Backman Dickens Pickw. 2: 138 (1871).
B: ARRAK-ESSENS, -SÅS, se A.
Spoiler title
Spoiler content