SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ASIANSK as1ia4nsk, äfv. a1s-, l. ASIANISK -a4nisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. asianisch]
(mindre br.) som tillhör l. har afseende på den romerska provinsen Asia; jfr ASIAN 1. Cavallin Lat. lex. 138 (1873). Det var här (dvs. i Pergamus) — samt på Rhodos — den s. k. asianiska vältaligheten utbildades. Schück Världslitt. 1: 244 (1899); jfr ex. fr. Alexanderson under ASIATISK.
Spoiler title
Spoiler content