SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ASISK, adj.
till AS, sbst.1 (†) Asiske höfdingen .. slöt et evärdeligt förbund med Gylfe. Dalin Hist. 1: 107 (1747); jfr ASA-HÖFDING. Därs. 114.
Spoiler title
Spoiler content