SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ASKVEBAD, sbst.
Ordformer
(asquebad Förordn. ang. consumtionsafgift 8 Maj 1739, s. A 3 a, Publ. handl. 9: 518 (1771); asquebade Förordn. ang. öfverflödsvaror 4 Nov. 1756, s. A 4 b. — oskvebad Bellman Skr. Ny saml. 1: 19 (c. 1770). oskobad Därs. 2: 125 (1781). usquebagh Publ. handl. 9: 631 (1771). usquebah G. Dalin (1871). usquebaugh Dens.)
Etymologi
[af ä. eng. usquebath (nyeng. usquebaugh), af gael. uisgebeatha, eg. lifsvatten (jfr AKVAVIT), af uisge, vatten, som möjl. är besläktadt med VÄTSKA (jfr Fick 2: 269 (1894), Macbain Etym. dict. of the gael. language (1896)), o. beatha, lif, hvilket sistnämnda ord etym. sammanhänger med lat. vita (jfr VITAL) o. gr. βίος, lif (jfr BIOLOGI); jfr VISKY. Jfr Century dictionary (under usquebaugh)]
(†) benämning på ett slags skotskt l. irländskt brännvin; jfr VISKY. Förordn. ang. consumtionsafgift 8 Maj 1739, s. A 3 a. Här mig Bacchus sjelfver vaggar / I en åm af oskobad. Bellman Skr. Ny saml. 2: 125 (1781).
Spoiler title
Spoiler content