SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ASSEGAJ as1egaj4 l. ASSAGAJ as1a-, sällan HASSAGAJ has1-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(assagaj (-ai, -ay) Kankel Hemmersam Westind. rees. 54 (1674), Thunberg Resa 2: 180 (1789), Cumming Jägarelif i SydAfr. 80 (1873), H. W. Westin i NF 6: 803 (1882). assegaj (-ai, -ay) Kankel Hemmersam Westind. rees. 22 (1674), Stolpe Etnogr. utst. 2: 13 (1878), Nyström Dreyer Naturf. 214 (1899). hassagaj (-ay) Ödmann Le Vaillants resa uti S. Afr. 178 (1795), H. W. Westin i NF (1882). hassogayer (pl.) Ödmann Le Vaillants resa uti S. Afr. 92 (1795))
Etymologi
[jfr holl. assagaai, assegaai (ä. holl. äfv. hassegay), t. assagai (hassagay), eng. assagai, assegai (hassagay), ä. fr. azagaie (Rabelais), nyfr. zagaie, span. azagaya, azahaya, port. azagaia, af arab. az-zaghājah, af best. art. al- o. zaghājah, ett berbiskt ord, som numera betecknar bajonett. Ordet har inkommit i de germanska språken (i första hand holl. o. eng.) från de romanska, väl närmast från port. Jfr Murray, Vries]
benämning på ett slags kastspjut (vanl. af trä med järnspets) hos afrikanska folk, särsk. kaffrerna. Theras (dvs. infödingarnas på Guldkusten) Assagay .. är een Staaff till een Fampn lång och een Tumme tiock, trin, och med een Jern-spitz, som en Piqwe, men haar många Tagger. Kankel Hemmersam Westind. rees. 54 (1674). Ödmann Le Vaillants resa uti S. Afr. 179 (1795). Kastspjut, Assegay, helt och hållet af jern, delvis beklädt med en svans. Stolpe Etnogr. utst. 2: 143 (1878). Liket (af prins Louis Napoleon, som under en rekognoscering öfverraskats af zulukaffrer o. dödats,) .. var genomborradt af 17 assegaier. GHT 1879, nr 140, s. 3. Kärrström 18 år i Sydafrika 76 (1897).
Ssgr: ASSEGAJ- l. ASSAGAJ-, sällan HASSAGAJ-BLAD103~2. Stolpe Etnogr. utst. 2: 116 (1878).
-PIL. (†) = ASSEGAJ. Kankel Hemmersam Westind. rees. 73 (1674).
-TRÄD~2. [jfr holl. assagayboom, eng. assagai tree, wood] det till familjen Araliaceæ hörande trädet Curtisia faginea Ait. Assagayträdet .., af hvilket Hottentotter och Caffrar göra käpparne til sine Kastspjut. Thunberg Resa 2: 108 (1789).
Spoiler title
Spoiler content