SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ATSCHI atʃi4, äfv. 1 4.
ljudhärmande beteckning för det ljud som uppstår vid nysning. En lyckönskning vid nysning .. böra vi .. ej förakta .. Alltså ”atschi” — ”prosit!” AB 1896, nr 78 B, s. 2. Anm. Andra beteckningar för ljudet förekomma äfv.; jfr: Aptschäh! Aptschäh! Apschohoj, aj, aj!! Bremer Dal. 312 (1845).
Spoiler title
Spoiler content