SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
AVISOVÄXEL avi3sω~väk2sel, äfv. -so~ l. -så~, äfv. 040~10, r. (l. m.); best. -eln; pl. -xlar.
Etymologi
[bildadt gm ssg med det i sv. handelsspråket (jfr SFS 1880, nr 15, s. 2) upptagna uttr. a viso, hvilket väl efter mönstret af a dato (se under DATUM) bildats af lat. a(b), från, o. visum, n. sg. p. pf. af videre, se]
handel. växel ställd att inlösas å viss (på växeln angifven) tid efter uppvisandet, eftersiktsväxel. Fliesberg Handelsvet. 16 (1891). Advokaten 710 (1901; se under AVISTA-VÄXEL).
Spoiler title
Spoiler content