SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
AVISTA- avis3ta~
Etymologi
[af det it. uttr. a vista, som upptagits äfv. i sv. o. begagnas dels tonk. om spelning (ofta i den fullare formen a prima vista) i bet.: vid första påseendet, från bladet, dels ss. bank- o. handelsterm (vanl. under formen à vista) i bet.: vid ”sikt” l. uppvisandet, om förbindelse (särsk. i form af växel l. anvisning) ställd att inlösas vid uppvisandet; af it. a, vid, till osv., af lat. ad, o. vista, seende, syn, anblick, hvilket senare går tillbaka till lat. videre, se (jfr VETA)]
handel. i ssgr:
AVISTA-FORDRAN030~20. konkret: fordran å förbindelse som skall inlösas vid uppvisandet. —
-FORDRING~20. i sht i pl. = föreg. (Sv:s riksbanks) Avistafordringar i utlandet (uppgingo den 31 Dec. 1892 till) 11.8 (millioner kr.). J. Leffler i Ekon. samh. 1: 342 (1893).
-FÖRBINDELSE~0200. konkret: förbindelse ställd att inlösas vid uppvisandet. Därs. 335 (1893).
-INSÄTTNING~020. insättning (i bank) af penningmedel som insättaren har rätt att utbekomma genast vid anfordran; ofta konkret om på dylika villkor insatta medel. Räntan å à-vista-insättningar. Därs. 311 (1893).
-SKULD~2. (Sv:s riksbanks) Avistaskuld till utlandet (uppgick den 31 Dec. 1892 till) 3.4 (millioner kr.). Därs. 342 (1893).
-VÄXEL~20. Smedman Kont. 5: 50 (1872). De (dvs. siktväxlar) kallas avistaväxlar, om de skola betalas genast vid uppvisandet .. samt avisoväxlar (eftersiktväxlar), om betalningen skall ske viss i växeln angifven tid efter uppvisandet. Advokaten 710 (1901).
Spoiler title
Spoiler content