SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
BABIRUSSA bab1irus3a2 l. 1040 l. BABIRUSA bab1irɯ3sa2 l. 1040, r. l. f. ((†) n. S. F. Lidman i Iduna 7: 80 (1817)); best. -an; pl. -or.
Etymologi
[jfr d. babirusse, t. babirussa, eng. o. fr. babiroussa, af malajiska bābī-rūsa, af bābī, svin, o. rūsa, hjort; anledningen till namnet är sannol. den, att djuret är försedt med stora, krökta, hornliknande betar]
Porcus Babirusa, benämning på en på de ostindiska öarna lefvande art af svindjurens familj; hjortsvin. G. Dalin (1871). Brehm 1: 554 (1882).
Spoiler title
Spoiler content