SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1899  
BANDIGHET ban3dig~he2t (ba`ndighet Weste), r. l. f.; best. -en.
(föga br.) egenskap(en) att vara bandig. Weste (1807). Dalin (1850).
Spoiler title
Spoiler content