SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1899  
BANDIT bandi4t (bandi´t Weste), m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d., t., eng. o. fr. bandit, af it. bandito, eg. fredlös, landsförvist, p. pf. till bandire, motsv. mlat. bannire, af germ. ursprung; se för öfr. BANN, BANNA, v.]
a) eg.: förbrytare som lefver utanför samhället ss. fredlös; stråtröfvare. Vägen (i Kyrkostaten) var mycket osäker utaf Banditer, eller skogsröfvare och mördare. Dahlberg Dagb. 77 (c. 1660). Biurman Brefst. (1729). Han supponeras hafva genom en legd bandit .. föröfvat mordet. Porthan Bref 586 (1799). Banditen Dolko. Rinaldo Rinaldinis samtida. H. A. Kullberg (1805; boktitel). Banditen. Blanche (1848; boktitel). (Påfven Gregorius XIII:s) regering var banditväsendets gyllene tid i själfva banditernas förlofvade land. Lysander Skr. 292 (1876). För mina ögon såg han (dvs. Bakunin) .. ut som den värste bandit. De Geer Minnen 1: 243 (1892); jfr b. — jfr VIKINGA-BANDIT.
b) bof, skurk. Ingen undersåte får då (dvs. under favoritväldet) .. passera för en ärlig Man ... Hålles han af det ena partiet för rättsint och vältänkande, så är han säker om, at han blir af det andra kallad en Bandit och Rebell. Oelreich 259 (1755). Ej var Erik XIV en samvetslös bandit, som mördar menniskor med kall blod. Svedelius i SAH 51: 294 (1875).
Anm. Af ordet har bildats adj. banditisk. Banditiska figurer. Franzén Minnest. 3: 178 (1833).
Ssgr: BANDIT-AKTIG03~20. Dalin (1850). Karlen .. såg riktigt banditaktig ut. Agrell I Sthm 23 (1892).
(a) -ANFÖRARE~0200. Banditanföraren Golisano. DA 1825, nr 178, s. 3 (boktitel).
-ANSIKTE~020, äfv. ~200. De fromma minerna i tidens banditansigte. Tegnér 5: 121 (1817).
(a) -BAND~2. Sander Dikt. 109 (1870).
(a) -BRUD~2. Hedvig eller: Bandit-Bruden, Drame på vers i tre Akter af Theodor Körner. Öfversättning. Huldberg (1834; boktitel). Rydberg Varia 268 (1891).
-BYKE~20. Det börjar .. bli på tiden att företaga en gemensam och internationell aktion mot detta banditbyke. SD(L) 1894, nr 50, s. 6 (om anarkisterna).
-FYSIONOMI~00002 l. ~0002. Castrén Resor 1: 153 (1842).
-HOP~2. Bolin Eur. 1: 269 (1870).
(a) -HÖFDING ~20. K. Warburg i GHT 1898, nr 13, s. 1.
(a) -ROMAN~02. Almqvist Tre fruar 3: 48 (1843).
-UPPSYN~02 l. ~20. Larsen (1884).
-UTSEENDE~0200. Strindberg Tr. o. otr. 1: 234 (1890).
-VÄSEN~20 l. -VÄSENDE~200. Lysander Skr. 292 (1876).
Spoiler title
Spoiler content