SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1899  
BARBARISERA bar1barise4ra, stundom barba1r-, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. barbarisieren, af fr. barbariser, af barbare (se BARBAR, sbst.1)]
göra barbarisk l. rå l. ohyfsad; försänka i barbari; i pass. äfv. med intr. bet.: blifva barbarisk.
a) med afs. på språk l. stil. Barbarisera och förderfva språket. Leopold i SAH 1: 70 (1801). Med det Romerska väldets upplösning barbariserades Latinet allt mer. Geijer I. 1: 195 (1845). Atterbom Minnest. 1: 262 (1848). Bergman Medelt. lat. poesi 4 (1899). — i bild. Upmark Lübke 251 (1872).
b) (mindre br.) i annan anv. (Grekland har blifvit) så ”barbariseradt”, att samma land .. knappt har kunnat räknas ibland kulturens länder. Svedelius Statsk. 3: 131 (1869).
Spoiler title
Spoiler content