SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEBREFNING, f.
(†) vbalsbst. till följ. — konkretare: skriftlig försäkran. Then stormechtige konung i Påland .. må med sin konunglige ed och bebrefning oss allom försäkra, at ... RA 3: 100 (1593). Tegel G. I 1: 262 (1622).
Spoiler title
Spoiler content