SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEBORSTAD bebor4stad l. 032, p. adj.
Etymologi
[af BE- II 1 d o. BORST]
(enst., skämts.) försedd med borst. (Grymtandet) väckte den förmodan, att orten (dvs. Södertälje) endast hade beborstade invånare. Stiernstolpe Skr. 122 (c. 1820).
Spoiler title
Spoiler content