SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEFLITTRA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- II 1 d o. FLITTER; jfr t. beflittert]
(†) utsira med grannlåt, grant utstyra, utpynta. Hon (dvs. Flättia) war klädd vppå Fransk, där-å alt war brokot och krokot .. / Rundt omkring, och i ring, ala-mode, beflittrat, och splittrat. Stiernhielm Herc. 36 (1668).
Spoiler title
Spoiler content