SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEFLITELIGA, adv.
Etymologi
[bildadt af föreg. med anslutning till FLITELIGA]
(†) med flit l. ifver l. nit. Begäre wij ati (dvs. att I) med noghon godh rådh och lempe wele beflijtelige handla med Clerkerna och Almoghan. G. I:s reg. 7: 264 (1531). (Att I) beflijteliga förfordra then sak. Därs. 267.
Spoiler title
Spoiler content