SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEKOSTNING, sbst.2, f.
Etymologi
[jfr ä. holl. o. ä. t. bekosten, förse med kost, föda; se BE- o. KOST, föda, mat]
(†) kost(hållning). Arbetesfolk .. the ther på halffårs, månedz, eller wekelön på theris egien bekostningh, eller och på dagelön arbethe wilde, .. att i med them, .. ther vm handle wilde, hwad wij them, på wår kost eller vthan, för samme theris arbethe giffwe schulle. G. I:s reg. 17: 197 (1545; jfr s. 202: på theris eigen kost).
Spoiler title
Spoiler content