SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
BEKVÄMIGHET, f.
Etymologi
[af mnt. bequemicheit l. ä. t. bequemigkeit; jfr holl. bekwamigheid]
(†) fördel, gagn; jfr BEKVÄMLIGHET 4 c. Där Feldtherren seer till armeens beqvämigheet nyttigt vara, att stilleståndh göres. RP 5: 66 (1635).
Spoiler title
Spoiler content