SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1903  
BELYCKSALIGA, v. -ade.
Etymologi
[efter t. beglückseligen; jfr holl. begelukzaligen]
(†) lyckliggöra. Desz (dvs. K. XI:s regerings) förste begynnelse och ingångh är worden belycksaaligat medh en ährbar (dvs. ärofull) och ewigwahrande roo och wänskap, medh störste dehlen af desz Naboer. Stiernman Riksd. 1462 (1664). Meddel. fr. sv. slöjdför. 1897, 1: 41 (cit. fr. 1698).
Spoiler title