SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
BEMÄKTA, v.
Etymologi
[jfr ä. d. bemægte sig, holl. bemachten; se BE- o. MAKT, MÄKTA, v.]
(†) refl.: bemäktiga sig; särsk. motsv. BEMÄKTIGA 3 a. Med een väldiger hand bemächta sig vallade städer. A. Wollimhaus Vitt. 17 (1672). Amer. 41 (1675).
Spoiler title
Spoiler content