SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1904  
BERGAMASK bær1gamas4k, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. bergamaske, eng. bergamask, af it. bergamasco, afl. af stads- o. provinsnamnet Bergamo]
invånare i den italienska staden l. provinsen Bergamo. Bergamaskerna .. anses af de öfriga italienarne som tölpaktiga och löjliga. Konv.-lex. 1: 180 (1856). NF 19 (1895).
Ssg: BERGAMASK-DANS103~2. (bergomasco-) [efter eng. bergamask (ä. eng. bergomask) dance; jfr fr. bergamasque, af it. bergamasca, bergamaskdans, hvilken it. benämning äfv. användes i Sv. (se NF (1877)); namnet är föranledt däraf, att dansen urspr. är afsedd att härma bergamaskernas maner, som ansågos groteska] hufvudsakligen af kaprioler bestående italiensk folkdans. Hagberg Shaksp. 1: 92, 448 (1847).
Spoiler title