SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
BESKEDEN, adj.
Etymologi
[fsv. beskedhin, liksom d. beskeden af mnt. bescheden, bescheiden, bestämd, förståndig, måttfull, eg. p. pf. af besche(i)den (se BESKEDA); jfr holl. o. t. bescheiden, förr: undervisad, erfaren, förståndig]
(†) — jfr OBESKEDEN.
1) [jfr motsv. anv. i fsv., ä. d., mnt., ä. holl. o. ä. t.] = BESKEDLIG 2. RP 3: 103 (1633). Uthaff Allmogen een beskeden bonde uthur hvar lagsagu. Därs. 7: 159 (1638).
2) [jfr motsv. anv. i mnt. o. ä. holl.] hofsam, måttfull, hygglig. (Lat.) Temperans .. Nöchter, beskeden, återhållande, .. tuchtigh. Lex. Linc. (1640). Att han som war en så beskeden och gammal man, skulle wara skält och uthropat för en hundh. Växiö domk. akt. 1682, nr 18.
Spoiler title
Spoiler content