SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1906  
BESÄNDNING, f.; pl. -ar (-er).
(†) vbalsbst. till BESÄNDA, = BESÄNDING. (Polackerna) wille läggia sigh i handell medh H: K: Mttz: Personn, och medh besendninger saken drifwa. RARP 1: 34 (1627).
Spoiler title
Spoiler content