SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1906  
BESÄTT besät4, sbst.
Etymologi
[jfr d. besæt (i sjömansspr.), knipa, klämma, i sht i uttr. komme i besæt, fastna i isen (om skepp). Uttr. synes vara bildadt (tidigast i d.?) efter mönstret af komma i beknip (resp. komme i bekneb) o. hafva sin utgångspunkt i eng. beset (se BESÄTTA), omgifva, innesluta, innestänga, i sådana fraser som to be beset by ice, we are now completely beset (jfr motsv. anv. af holl. bezetten)]
sjöt. i uttr. komma, råka i besätt, fastna i is(en); om fartyg l. sjöfarande. För att ej komma i ”besätt” midt på oceanen, (blefvo vi) nödsakade att draga oss .. åt nordvest, hvarest vi hoppades att hafvet skulle vara mindre isbeströdt. Dunér o. Nordenskiöld i Sv. exp. t. Spetsb. 34 (1867). Nordenskiöld Vega 2: 178 (1881). I Kanesjön ofvanför Smiths sund .. råkade man i besätt och fick drifva med isen. R. Kjellén i Ord o. bild 1895, s. 417.
Spoiler title
Spoiler content