SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1907  
BETALBARHET beta4lbar~he1t, äfv. (i sht i Sveal.) 030~2, äfv. -bar~, r. l. f.; best. -en. sbst. till BETALBAR; inlösbarhet.
Spoiler title