SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
BIBLISTIK bib1listi4k, äfv. bi1-, r. (f. G. Dalin (1871)); best. -en.
Etymologi
[jfr dan. o. t. biblistik, till biblist (se BIBLIST), möjl. gm förmedling af ett icke uppvisadt mlat. biblisticus. Med afs. på bildningen jfr äfv. NOVELLISTIK o. d.]
(föga br.) bibelkännedom, bibelkunskap. Konv. lex. (1857). Lyttkens o. Wulff Utt. (1888). Ekbohrn Främ. ord (1904).
Spoiler title
Spoiler content