SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
BICYKEL bisyk4el, ngn gg -sy4-; äfv. baj4-sykel l. bäj4-, äfv. -sikel, ngn gg 3~20, r. l. m.; best. -n, ngn gg -klen; pl. -klar.
Ordformer
(ofta skrifvet bicycle)
Etymologi
[liksom d. bicykel, t. bicycle af eng. bicycle (tidigast anträffadt 1868), af lat. bi- (se BI-, prefix2) o. cyclus, af gr. κύκλος, krets, hjul (se CYKEL, sbst.1); jfr fr. bicycle samt CYKEL, sbst.2, o. TRICYKEL]
(numera mindre br.; se för öfrigt anm. under CYKEL, sbst.2) tvåhjulig cykel l. velociped; jfr TVÅHJULING. Meningarna (äro) här i landet delade om fortskaffningsmedlet skall heta ”bicycle” eller ”velociped”. V. G. Balck i Tidn. f. idr. 1883, s. 198. Den prydnadslösa men smäckra och smidiga bicykeln. Heidenstam Col di Tenda 77 (1888). Fischer satte .. trampvefvar på framhjulet (på löpmaskinen) (omkring år 1855) och framställde sålunda den första egentliga velocipeden .. eller bicykeln. 2 Uppf. b. 6: 279 (1904). PT 1907, nr 219 A, s. 2. — jfr JÄRNBAN-, TANDEM-BICYKEL m. fl.
Ssgr (numera mindre br.): BICYKEL-BYXOR 030~ resp. 300~20. För våra svenska damer vill jag nämna, att det numera i utlandet ej alls anses fint att bära bicyclebyxor. SD 1899, nr 197, s. 6.
-DRÄKT ~2. En .. dam, iklädd en kort bicycledrägt. SDS 1900, nr 140, s. 1.
-FÄRD~2. VL 1893, nr 252, s. 3.
-FÖRENING~020. jfr -KLUBB. PT 1892, nr 78 A, s. 3.
-KEDJA~20. —
-KJOL~2. Idun 1900, nr 16 1/2, s. 1. —
-KLUBB~2. jfr -FÖRENING. V. G. Balck i Tidn. f. idr. 1883, s. 198. Styrelsen för Stockholms bicycleklubb ingaf .. ansökan om förhyrande af mark i Stadshagen för anläggande derstädes af en velocipedbana. ST 1892, nr 287, s. 1.
-LÅS~2. om visst slags lås, ofta med tillhörande kedja, hvarmedelst ett cykelhjul kan låsas fast; cykellås. SDS 1899, nr 441, s. 2. Idun 1900, nr 16 1/2, s. 3. —
-MÖSSA~20. Idun 1900, nr 16 1/2, s. 3. —
-POLO~20. En spännande täflan mellan 6 löjtnanter i bicykelpolo. PT 1906, nr 169 A, s. 2.
-REKORD~02. Det bästa bicycle-record för 25 eng. mil blef af Battensby från Newcastle slaget vid täflan om mästerskapet på sagda afstånd. V. G. Balck i Tidn. f. idr. 1884, s. 152.
-RIDT~2. V. G. Balck i Tidn. f. idr. 1884, s. 78.
-RYTTARE~200. V. G. Balck i Tidn. f. idr. 1883, s. 198. Lundin N. Sthm 721 (1890).
-SPORT~2. Velociped- eller kanske rättare Bicycle-sporten ligger ännu i sin linda här i landet. V. G. Balck i Tidn. f. idr. 1883, s. 198.
-TÄFLAN ~20. En internationel bicycletäflan. V. G. Balck i Tidn. f. idr. 1884, s. 69.
Spoiler title
Spoiler content