SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
BIEXKURSION bi3~äkskurʃω2n, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(mindre br.) jämförelsevis mindre exkursion som i särskildt syfte företages under en större, afstickare; jfr BIFÄRD. Jag fick den idén att söka nå dem (dvs. Jangtsekiangs källor) ... Därför gjordes två biexkursioner med lätt karavan åt söder. S. Hedin i SD(L) 1901, nr 70, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content