SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BINDLAD, p. adj.
Etymologi
[efter nylat. fasciatus bildadt till BINDEL 1 e α]
(†) zool. i fråga om djurs färgteckning: försedd med på tvären gående band, bandad. Marklin Illiger 89 (1818).
Spoiler title
Spoiler content