SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1910  
BINÄRINGSÄMNE bi3näriŋs~äm2ne l. -næ-, n.; best. -et; pl. -en.
Etymologi
[af BI-, prefix1 2, o. NÄRINGS-ÄMNE]
fysiol. näringsämne af mindre betydelse; särsk. om fett o. kolhydrater i motsättning till de för lifvets uppehälle oumbärliga ägghvitesubstanserna. Lovén Huxley 117 (1871).
Spoiler title
Spoiler content