SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BIOGRAFERA bi1ωgrafe4ra l. -o-, stundom -å-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v.1, förr äfv. BIOGRAFISERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(biografisera Biogr. lex. 1: III (1835), P. Wieselgren i Sv. biogr. lex. 2: 171 (1858). biografera Strindberg Fjerd. 51 (1877) osv.)
Etymologi
[jfr t. biographieren, eng. (biograph o.) biographize; bildadt till BIOGRAFI]
(mindre br.) författa en biografi öfver (ngn). De biographiserade personernas skrifter. Biogr. lex. 1: III (1835). (Det) är lätt att biographisera .. Bellman. P. Wieselgren i Biogr. lex. 8: 69 (1842). De anländande förnämligaste idrottsmännen afbildas och biograferas, interviewas och firas. J. Bergman i GHT 1896, nr 86 A, s. 2. En annan och blygsammare, men ej mindre mödosam uppgift än biograferandet af framstående personer har slägtforskningen. NF 19: 862 (1896). H. exc. ministern för utrikes ärendena L. är porträtterad och biograferad i senaste numret af den franska tidskriften ”La Revue Diplomatique”. PT 1901, nr 11 A, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content