SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BIOGRAFISK bi1ωgra4fisk l. -o-, stundom -å-, adj.2; adv. -T.
adj. till BIOGRAF, sbst.2: som har afseende på biografer, biograf-. Den biografiska verksamheten. A. Rydin i Nord. filmtidn. 1909, nr 14-18, s. 6.
Spoiler title
Spoiler content