SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BIOLOG bi1olå4g, äfv. bi1å- l. bi1ω-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[bildadt till BIOLOGI efter mönstret af sådana ordpar som TEOLOGI: TEOLOG, ZOOLOGI: ZOOLOG; jfr t. biolog, eng. biologist o. fr. biologiste]
person som idkar biologisk forskning l. biologiska studier. Biologen kan i de fysiska (naturvetenskaperna) endast se en död själlös mekanism. Fries Bot. utfl. 1: 144 (1842, 1853). Samverkan mellan hydrograferna och biologerna på det stora gemensamma arbetsfältet, hafvet. O. Pettersson i Ymer 1907, s. 141.
Spoiler title
Spoiler content