SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BIOGRAFISK bi1ωgra4fisk l. -o-, stundom -å-, adj.1; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. biographisch, eng. biographic, biographical o. fr. biographique]
adj. till BIOGRAFI: som rör l. har afseende på l. innehåller l. sysslar med lefnadsteckningar l. personhistoria. Biografisk författare. Biografiskt arbete, verk. Biografiska upplysningar. G. Gezelii Biographiska lexicon. (1778; boktitel). Personalierne (i likpredikan tjäna) til Biographisk vägledning. DA 1793, nr 1, s. 2. (Riddarhus-)Directionen äger, at .. vid .. Introductioner noga tilse, at .. Sköldebrefs Afskrift, Vapenplåt, samt fullständigt uprättad Biographisk Genealogie .. på alla som höra til Ätten, til Riddarhus-Directionen ingifvas. Ad. prot. 1800, s. 976. Biografiska minnesteckningar i Svenska Akademiens handlingar. Geijer I. 6: 455 (1846). 2 Uppf. b. 10: 305 (1907). — jfr AUTO-, SJÄLF-BIOGRAFISK.
Spoiler title
Spoiler content