SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BISSE, sbst.2, m.; pl. -ar.
Etymologi
[möjl. besläktadt med ä. holl. (Kilian) buyse, stort krus med två handtag, o. eng. dial. bussa, stort lerkärl, ffr. busse, fat, tunna]
(†) krus. När den unga Moren .. kom tilbaka, hade han, jemte en stor korg full med skorpor och 3 bissar friskt vatn, jemväl mera krut och kulor med sig. De Foë Rob. Cr. 23 (1752, 1772; t. 3 krüge mit frisch wasser, eng. three jarrs with fresh water).
Spoiler title
Spoiler content