SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
BISSERING bise4riŋ, i Sveal. äfv. 032, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till BISSERA, särsk. till BISSERA 2: omtagning (af musikstycke o. d.). Bissering af något nummer kunde icke ske på grund af den för konserten bestämdt faststälda tiden. N. pressen 1894, nr 3, s. 3. PT 1911, nr 81 A, s. 3. — konkretare: repris (af musikstycke o. d.). De båda pianisterna nödgades till två bisseringar. Nord. musikt. 1886, s. 74. Således fyra bisseringar eller extra nummer på samma afton! AB 1890, nr 5, s. 3.
Ssg: BISSERINGS-STYCKE030~20. Det senare (stycket kunde) nog med litet lifligare rytm och uttrycksfullare frasering .. ha blifvit ett s. k. bisseringsstycke. SD(L) 1903, nr 50, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content